Öneri ve Şikayet

Radyoloji

Radyoloji

Tanı ünitemizde; 

  • Direkt Röntgen,
  • İVP (İlaçlı Böbrek Filmi),
  • HSG (İlaçlı Rahim Filmi),
  • Mammografi,
  • Ultrasonografi, 
  • Renkli Doppler Ultrasonografi,
  • 4D (dört boyutlu),
  • Ultrasonografi 

hizmetleri verilmektedir.

Tüm tetkiklerin sonuçları işlem sonrası 15-30 dk içinde teslim edilir.

Bunların yanı sıra genel cerrahi uzmanı ile birlikte, Ultrason eşliğinde Tiroid ve Meme Biopsileri yapılmaktadır.