Öneri ve Şikayet

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve lokal sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin yanıt gibi konuları da içeren, pek çok diğer cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir. Genel Cerrahi bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok diğer branş ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Güncel teknolojik gelişmeleri yakın takibi altında tutan kliniğimizde modern ve etik ilkeler doğrultusunda birçok hastalığın tanı ve tedavi süreci başarı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Endoskopi ünitemizde tanısal ve tedavi edici endoskopik girişimler yoğun biçimde uygulanmaktadır. Hastanemizde sunulan temel genel cerrahi işlemleri;

Meme Hastalıkları

 • Meme Hastalıklarının Tanı ve Takibi
 • Meme Kanseri Taraması ve Cerrahisi
 • Tru-Cut Meme Biyopsisi
 • Stereotaktik (Tel Lokalizasyonlu) Eksizyonel Meme Biyopsisi

Tiroid Hastalıkları

 • Tiroid Nodüllerinde Tanı ve Takip
 • Tiroid Kanseri Cerrahisi
 • USG Eşliğinde Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (TİİAB)


Safra Kesesi Hastalıkları

 • Laparaskopik (Kapalı) Safra Kesesi Ameliyatı
 • İltihabi Safra Kesesi Hastalıklarında (Kolesistit) Tanı ve Tedavi


Anorektal Hastalıklar

 • Anal Fissür (Makatta Çatlak) Tedavisi
 • Hemoroidal Hastalık (Basur) Tedavisi (Harmonic Scalpel Hemoroidektomi, Stapler Hemoroidopeksi)
 • Anal Fistül Tedavisi (Fistülotomi, Fistülektomi, Elastik Kesici Seton Uygulamaları)
 • Rektosel (Bağırsak Fıtığı) Tedavisi (Transperineal Mesh ile Onarım)
 • Anal Kondilom (Makatta Siğil) Tedavisi
 • Perianal Apse Drenajı
 • Anal Stenoz (Makat Darlığı) Tedavisi
 • Anal Polip Eksizyonu
 • Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) (Flep Rekonstrüksiyonu Cerrahisi)


Mide Hastalıkları

 • Mide Hastalıklarında Tanı ve Tedavi
 • Mide Kanseri Cerrahisi
 • Peptik Ülser Perforasyonunda (Mide Ülserine Bağlı Delinme) Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi
 • Reflü Hastalığında Laparoskopik (Kapalı) Antireflü Cerrahisi


Kolorektal Hastalıklar

 • Kolon ve Rektum Hastalıklarında Tanı ve Takip
 • Kolorektal Kanser Cerrahisi
 • Divertiküler Hastalık Tanı ve Cerrahisi
 • Laparoskopik (Kapalı) Apendisit Ameliyatı


Fıtık Cerrahisi

 • İnguinal Herni (Kasık Fıtığı) Onarımı
 • Femoral Herni Onarımı
 • İnsizyonel Herni (Kesi Fıtığı) Onarımı
 • Umblikal Herni (Göbek Fıtığı) Onarımı
 • Nüks Fıtık (Tekrar Eden) Onarımı


Endoskopi Ünitesi

 • Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi (Özofagogastroduodenoskopi)
 • Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi (Total Kolonoskopi)
 • Fleksible Rektosigmoidoskopi
 • Endoskopik Biyopsi ve Endoskopik Polipektomi


Diğer Cerrahi Uygulamalar

 • Cerrahi Sünnet
 • Deri Eksizyonel ve İnsizyonel Biyopsileri
 • Yumuşak Doku, Deri-Deri Altı Kist ve Kitlelerin Eksizyonu
 • Parsiyel-Total Tırnak Çekimi ve Yatak Revizyonu
 • Lenf Bezi Eksizyonel Biyopsisi
 • Apse Boşaltılması