Öneri ve Şikayet

Psikiyatri

Psikiyatri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğimizde;

Anksiyete Bozuklukları (Yaygın Aksiyete Bozuklugu, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Basit Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk …)

Duygulanım Bozuklukları (Depresyon, Bipolar Duygulanım Bozukluğu , Siklotimi…)

Psikotik Bozuklar (Şizofreni, Hezeyanlı Bozukluk, Şizoafektif Bozukluk…)

Cinsel İşlev Bozuklukları

tedavileri yapılmaktadır.